Preise

A.Hörnchen   Saisonzeit

1.11. – 14.3.
15.3. – 4.5.
4.5. – 28.6.
29.6. – 29.8.
30.8. – 27.9.
28.9. – 31.10.

 Preis pro Tag ab:

89,00 Eur
99,00 Eur
119,00 Eur
139,00 Eur
119,00 Eur
99,00 Eur

 min. Mietdauer

3 Tage
5 Tage
7 Tage
10 Tage
5 Tage
5 Tage


B.Hörnchen    Saisonzeit

1.11. – 14.3.
15.3. – 4.5.
4.5. – 28.6.
29.6. – 29.8.
30.8. – 27.9.
28.9. – 31.10.

Preis pro Tag ab:

85,00 Eur
95,00 Eur
110,00 Eur
139,00 Eur
110,00 Eur
95,00 Eur

min. Mietdauer

3 Tage
5 Tage
7 Tage
10 Tage
5 Tage
5 Tage


C.Hörnchen        Saisonzeit

1.11. – 14.3.
15.3. – 4.5.
4.5. – 28.6.
29.6. – 29.8.
30.8. – 27.9.
28.9. – 31.10.

Preis pro Tag ab:

89,00 Eur
99,00 Eur
119,00 Eur
139,00 Eur
119,00 Eur
99,00 Eur

min. Mietdauer

3 Tage
5 Tage
7 Tage
10 Tage
5 Tage
5 Tage


D.Hörnchen    Saisonzeit

1.11. – 14.3.
15.3. – 4.5.
4.5. – 28.6.
29.6. – 29.8.
30.8. – 27.9.
28.9. – 31.10.

Preis pro Tag ab:

89,00 Eur
99,00 Eur
119,00 Eur
139,00 Eur
119,00 Eur
99,00 Eur

min. Mietdauer

3 Tage
5 Tage
7 Tage
10 Tage
5 Tage
5 Tage